Organizing Committee

Organizing Committee
ORGANISING CHAIRMAN DR GIRISH MAINDARKAR
EXECUTIVE PRESIDENT DR ASHOK ARADWAD
ORGANISING SECRETARY DR SANDIPAN SABDE
ORGANISING SECRETARY DR SHIVPRASAD MUNDADA
Joint Organising Secretary Dr Deepika Bhosale
Joint Organising Secretary Dr Ayaz Shaikh
Organising Treasurer Dr Santosh Bajaj
Organising Treasurer Dr Amol Jagtap
Latur IAP Office Bearers
PRESIDENT, IAP LATUR DR JITEN JAISWAL
SECRETARY, IAP LATUR DR NITIN YELIKAR
TREASURER, IAP LATUR DR ARCHANA KOMBDE

Patrons
Dr Gopalrao Patil
D M S Bhatambre
Dr K S Utage

Advisory Committee
Dr Suresh Bhattad
Dr Jeevan Chakurkar
Dr M K Patil
Dr Ashok Dhumal
Dr Rajiv Kulkarni
Dr Sunil Kulkarni
Dr Neeta Maske Patil
Dr Dattatray Gojamgunde

Latur IAP Office Bearers
Dr Jiten Jaiswal
President, IAP Latur

Dr Nitin Yelikar
Secretary, IAP Latur

Dr Archana Kombde
Treasurer, IAP Latur

Scientific Committee
Dr Sanjay Poul-Patil
Dr Vijay Dhawale
Dr Vidya Kande
Dr Sunil Kulkarni
Dr Mahesh Sonar
Dr Kiran Holikar
Dr Shilpa Kudrikar-Dadge
Dr Shital Bhattad
Dr Dattatray Kulkarni

Social Committee
Dr Ashok Khanapure
Dr Ashok Dhumal
Dr Pramod Deshmukh
Dr Bharat Thadkar
Dr Chandrmohan Harne
Dr Ravi Bhatambre

Fund Raising Committee
Dr Mahesh Sonar
Dr Dattatray Gojamgunde
Dr Vardhman Udgirkar
Dr Indrajit Lakade
Dr Santosh Bajaj
Dr Vishal Maindarkar
Dr Prashant Utage

Registration Committee
Dr Kamlesh Khatod
Dr Dipti Deshmukh
Dr Sunil Holikar
Dr Chaitanya Somwanshi
Dr Padamsinh Birajdar
Dr Rafique Shaikh
Dr Sumit Waghmare

PG Student Registration Committee
Dr Kavita Maindarkar
Dr Sheetal Bhattad
Dr Pramod Toshniwal
Dr Pravin Dorle

Memento, Certificates & Return Gift Committee
Dr Varsha Dope
Dr Deepika Bhosale
Dr Nitin Yelikar
Dr Pranita Bhosale
Dr Ganesh Somwanshi

Sports Committee
Dr Dattatray Gojamgunde
Dr Gopal Jaju
Dr Dharamraj Dudde
Dr Deepak Dadage
Dr Ashfaq Shaikh

Audio-Visual Committee
Dr Sunil Holikar
Dr Sumit Waghmare
Dr Vishwajeet Bewnale
Dr Siddheshwar Lakhe
Dr Nitin Ambekar

Venue Committee
Dr Ashok Aradwad
Dr Manoj Shirure
Dr Vinod Swami
Dr Anand Bargale
Dr Archana Kombde
Food committee
Dr Suresh Bhattad and team

Anchoring Committee
Dr Asad Pathan
Dr Archana Kombde
Dr Shilpa Kudrikar-Dadge
Dr Kiran Holikar
Dr Deepika Bhosale
Dr Radhika Kolpuke (Yelale)

Stall Management Committee
Dr Vardhman Udgirkar
Dr Indrajit Lakade
Dr Dharamraj Dudde
Dr Narayan Nagmode
Dr Nitin Patil
Dr Ziyauddin Siddiqui

Faculty Co-Ordination Committee
Dr Neeta Maske-Patil
Dr Vardhman Udgirkar
Dr Mahesh Halge
Dr Radhesham Bhangdiya
Dr Vikas Solunke
Dr Prashant Jadhav

Media & Publicity Committee
Dr Avinash Deshmukh
Dr D S Kadam
Dr Jiten Jaiswal
Dr Mahesh Patil
Dr Sandeep Puri
Dr Nikhil Gutte

Reception Committee
Dr Anil Sonwane
Dr Shrirang Kshirsagar
Dr S K Nagapure
Dr D S Kadam
Dr Madhavi Somwanshi
Dr Heena Momin

Travelling /accommodation committee
Dr Vardhman Udgirkar
Dr Padamsinh Birajdar
Dr Sanjay Bansode
Dr Ashwin Puri
Dr Rohan Hudge

Cultural committee
Dr Kavita Maindarkar
Dr Aruna Kavlas
Dr Dipti Deshmkuh
Dr Archana Kombde

Oration incharge committee
Dr M S Bhatambre
Dr Sunil Kulkarni
Dr Yogesh Utage

Banquet Committee
Dr Subodh Somani
Dr Indrajit Lakde
Dr Vishal Maindarkar

MARPCON 2023 Taluka Representatives

Udgir
Dr Balasaheb Patil
Dr Jayant Waigaonkar
Ahemdpur
Dr Satish Ped-Patil
Dr Shashikant Gunale
Ausa
Dr G B Tattapure
Dr Suhas Musande

Ambajogai
Dr Madhusudan Baheti
Dr Shrinivas Reddy
Dr Sambhaji Chate
Parli
Dr Vijay Randad
Dr Guruprasad Deshpande
Jalkot
Dr Vitthal Wadvale

Nilanga
Dr Satish Patil
Dr Nitin Dhobale
Renapur
Dr R D Tandale
Omerga
Dr D S Thitte
Dr N D Birajdar

Murud
Dr Salim Pathan
Dr Vikas Kale
Chakur
Dr Sanjay Hudge
Dr Laxman Kore
Shirur Anantpal
Dr Balaji Devangre